Цел

Сайт за иновативна къща , която работи с гласови команди. В тази уеб страница се съдържа, какви може да са помощите в бъдещето, като всичко се постига само с глас. Много удобно и без никакви проблеми може да имаш помагач, който ти е вграден в самата ти къщата. SMART HOUSE е много полезен, както на нормалните хора, така и на хората в неравостойно положение. Всеки човек, който се интересува и има желание да си автоматизира къщата е добре дошъл на нашия сайт. Те са евтини, лесни за програмиране и често срещани части в един електронен магазин. В нашата страница може да намерите стъпки за сглобяване, слагане и програмиране на ардуиното и останалите части. Опциите на SmartHouse са доста. Примери за тях са лампите да се включват и изключват, прозореца да се отваря и затваря, да виждате колко градуса е във вашия дом и още доста интересни улеснения. Особеното е, че може да се използва преносим микрофон, който да е свързан към телефона, понеже за използването на гласовите команди е нужен Google Assistant, който слуша вас. Важно е командите да се казват ясно и точно, като всички команди са на английски език и е препоръчително да са кратки.


Реализация

В SMART HOUSE има няколко броя Ардуино съвместими модули ESP 8266, които са програмирани с програмната среда на Ардуино. Те са свързани с онлайн услугата Adafruit, който прием и изпраща информация към тях. Тази информация комуникира и с Google Assistant. Елементите, с които работим са преобразувани в предмети от една като например светодиода играе ролята на нормална крушка в дома, а пък някои мотори са свързани и с механична част. Всички компоненти са свързани към wi-fi в дома или към мобилен интернет. Сайтът е изготвен с Visual Studio Code.


Снимки на макета


PROGRAM THE FUTURE WITH US.